Organizovanie akcií

Firemné zasadania či školenia pre menšie i väčšie skupiny účastníkov pri zaistení zodpovedajúceho ubytovania a cateringu.

 

V súlade s Vaším odborným programom možno zaistiť doplnenie akcie ako kultúrnymi (koncert, prehliadka miestnych pamiatok), tak športovými aktivitami (výjazdy na bicykli, tenisový turnaj, hippoterapia, wellness). Zasadanie možno spestriť tiež večerným programom s ochutnávkou vín, slivovice, whisky alebo cimbalovou muzikou.

 

Tešíme sa na Vašich zamestnancov či obchodných partnerov.

 

Nezáväzný dopyt

logo
SEWMA

All rights reserved.

Spoločnosť W.A.T.C.H. CZ, s.r.o. zapísaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 76756.

Kontakt