Reportování

Používáme reportovací nástroje pro zpětnou vazbu. Získáváme informace pro přesnější a rychlejší vyhodnocení našich postupů.

 

Reporty, které dříve trvaly týdny, máme dnes okamžitě díky naší internetové platformě.

 

Tento nástroj poskytujeme také našim klientům. Reporty mohou být pevně stanovené nebo si je uživatelé mohou jednoduše sami nastavit.

 

Příkladem reportů mohou být např. různé pohledy na chování zákazníků ve věrnostních programech.

logo
SEWMA

All rights reserved.

Společnost W.A.T.C.H. CZ, s.r.o. zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 76756.

Kontakt